“The limits of my language means the limits of my world”

Ludwig Wittgenstein

 

Angielski jako lingua franca czyli wszędobylski podstawowy środek komunikacji?

Właściwie znak zapytania kończący poprzednie zdanie chyba stracił już swą zasadność. Język angielski stał się przepustką do międzynarodowych kontaktów, biznesowych i prywatnych. By wejść w dorosłe życie z umiejętnością swobodnego porozumiewania się w tym języku warto, jednak  zainwestować w jego przyswajanie już w dzieciństwie. Tylko, że dzieci chcą się bawić… Hmm, a gdyby zacząć bawić się językiem? Odwiedzać magiczne miejsca, pomagać bajkowym bohaterom,  eksperymentować  a tym samym zanurzyć się w świat dźwięków? Nie bez powodu w środowiskach pedagogów, nauczycieli i rodziców podkreśla się walory nauki przez zabawę. Nie rzadziej dyskutuje się też o nauce języków obcych i o zanurzaniu w języku w miejsce klasycznego nauczania. Od strony formalnej wcześniejszym obowiązkiem rozpoczęcia nauki języka obcego nowożytnego od września 2015 roku są obligatoryjnie objęte wszystkie przedszkolaki uczestniczące w obowiązkowym rocznym przygotowaniu przedszkolnym. W podstawie programowej nauczania przedszkolnego na rok 2015/2016 pojawił się też po raz pierwszy zapis rozszerzający zakres tej nauki o następującej treści ,,Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego” i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy. Istnieje też obowiązek ,, uwrażliwiania na dźwięki języka obcego, w szczególności na te, które nie występują w języku ojczystym”.

Z moich dotychczasowych doświadczeń pedagogiczno-językowych (nauczania dzieci, zgłębiania metodyki nauczania języków obcych, rozmów z anglistami, metodykami i studentami anglistyki) wynika, że brakuje na rynku edukacyjnym narzędzia do nauczania fonetyki najmłodszych uczniów. Stąd powstał pomysł na stworzenie software fonetycznego „A Little Bird Told Me”. Jest to innowacyjne narzędzie, które skupione jest wokół brytyjskich samogłosek i dyftongów.  Jest rodzajem aplikacji online, dostępnej także na tabletach i smartfonach, a zarazem pełnowartościowym środkiem dydaktycznym do wykorzystania na tablicach interaktywnych i przewodnikiem metodycznym dla nauczycieli. Wynika to z  bogactwa modułów, które składają się na software. W idealistycznej opcji, nauczyciel zapoznaje się z przykładowym opisem zajęć zbudowanych wokół danego dźwięku, wprowadza ten dźwięk na zajęciach posiłkując się grą wbudowana w software i zachęca dzieci do ponownego spotkania się z bohaterami zajęć w domu, np. na smartfonie czy z pomocą rodziców np. na laptopie.

Częstotliwość wprowadzania poszczególnych dźwięków zależy od indywidualnych potrzeb dzieci oraz pomysłu nauczyciela. Prezentowane w software plany kierowane są głównie do dzieci 5-letnich (jako wprowadzenie) oraz 6-letnich (jako powtórka), jednak nauczyciel może zmodyfikować je na potrzeby uczniów z innych grup wiekowych.

 

Software jest, więc doskonałym uzupełnieniem kursu językowego o elementy brytyjskiej fonetyki. Uwrażliwia na specyficzne dźwięki występujące w mowie brytyjskiej i daje podwaliny do dalszego rozwoju językowego, znacznie go ułatwiając niezależnie od wybranego w przyszłości modelu akcentu (RP, GA, local accents).

Jeśli (przed)szkolny nauczyciel nie zdecyduje się na używanie go jako części zajęć, istnieje możliwość korzystania z uproszczonego modelu gry w warunkach domowych 😊